دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زرگران پایین
مشاهده (زرگران پایین) در کمانک، معنی و ترجمه زرگران پایین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زرگران پایین) کلمه و عبارات مشابه زرگران پایین چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ گ َ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کاغه است که در بخش دورود شهرستان بروجرد واقع است و 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( زرگران پایین ) در لغت نامه دهخدا