دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زریران
مشاهده (زریران) در کمانک، معنی و ترجمه زریران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زریران) کلمه و عبارات مشابه زریران چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ ] (اِخ ) دهی است به بغداد، (منتهی الارب ). قریه ای میان حله و بغداد در غربی ایوان کسری ̍ که فرات مغرب و دجله مشرق آن را آبیاری کند. رجوع به یادگار زریران شود. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). رجوع به مزدیسنا شود.

معنی ( زریران ) در لغت نامه دهخدا