دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زوباران
مشاهده (زوباران) در کمانک، معنی و ترجمه زوباران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زوباران) کلمه و عبارات مشابه زوباران چیست
لغت نامه ها
1. [ زُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مزرج است که در بخش حومه ٔ شهرستان قوچان واقع است و 316 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی ( زوباران ) در لغت نامه دهخدا