دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سبولة
مشاهده (سبولة) در کمانک، معنی و ترجمه سبولة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سبولة) کلمه و عبارات مشابه سبولة چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ / س ُ ل َ ] (ع اِ) خوشه یا خوشه ای کج پر از دانه . (منتهی الارب ). سنبله . (از اقرب الموارد).

معنی ( سبولة ) در لغت نامه دهخدا