دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سخاب
مشاهده (سخاب) در کمانک، معنی و ترجمه سخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سخاب) کلمه و عبارات مشابه سخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ س َخ ْ خا ] (ع ص ) مرد بسیار بانگ و فریاد. (منتهی الارب ). صخاب . رجوع به صخاب شود.
2. [ س ِ ] (ع اِ) گردن بند بی جواهر که ازمیخک و مانند آن سازند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). گردن بند از مشک و پوست خرما و جز آن . (مهذب الاسماء). رجوع به الجماهر بیرونی ص 39 شود.
رشته ای که در آن مهره ها کشیده در گردن کودکان و دختران اندازند. ج، سُخُب . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ( سخاب ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
این سخاباشد و آن بخل و بهر حالی بخل ,