دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سریک
مشاهده (سریک) در کمانک، معنی و ترجمه سریک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سریک) کلمه و عبارات مشابه سریک چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه . دارای 377تن سکنه و آب آن از رود آیدوغمش و محصول آن غلات، بزرک، زردآلو و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ( سریک ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
همی برسریکدگر کوفتند ,