دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلیطه
مشاهده (سلیطه) در کمانک، معنی و ترجمه سلیطه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلیطه) کلمه و عبارات مشابه سلیطه چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ طَ ] (ع ص ) زن دراززبان . (منتهی الارب )(زمخشری ) (دهار). زن هرزه چانه و زبان دراز. (آنندراج ). چیره بر شوی . (یادداشت مؤلف ). زن غوغایی و فتنه انگیز و زبان دراز و چغاز. (ناظم الاطباء) :
این شوی کش سلیطه هر روزی
بنگر که چگونه روی بنگارد.
ناصرخسرو.
امثال :
از سه چیز باید حذرکرد: دیوار شکسته، زن سلیطه، سگ گیرنده .
زن سلیطه سگ بی قلاده است .
زن سلیطه شوهر مرد است .

معنی ( سلیطه ) در لغت نامه دهخدا

1. (سَ طَ یا طِ) [ ع . سلیطة ] (ص .) زن زبان دراز، زن بدزبان

معنی ( سلیطه ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
خداوند یهوه‌ می‌گوید: «دل‌ تو چه‌ قدر ضعیف‌ است‌ که‌ تمامی‌ این‌ اعمال‌ را که‌ کارِ زنِ زانیه‌ سلیطه‌ می‌باشد، بعمل‌ آوردی‌. ,