دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سنابک
مشاهده (سنابک) در کمانک، معنی و ترجمه سنابک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سنابک) کلمه و عبارات مشابه سنابک چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ب ِ ] (ع اِ) ج ِسنبک . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به سنبک شود.

معنی ( سنابک ) در لغت نامه دهخدا