دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سنت اگوستن
مشاهده (سنت اگوستن) در کمانک، معنی و ترجمه سنت اگوستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سنت اگوستن) کلمه و عبارات مشابه سنت اگوستن چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ اُ ت َ ] (اِخ ) متولد بسال 354 و متوفی بسال 430 م . کشیش هیپون نزدیک شهر بن پسر سنت مونیک پس از جوانیی پرحادثه وی بوسیله ٔمواعظ سنت آمبرواز هدایت شد و مشهورترین آباء کلیسای لاتینی گردید. آثار عمده ٔ او عبارتند از: شهر خدا و اعترافات . وی حکیم الهی، فیلسوف و عالم اخلاقی بود و میکوشید که نحله ٔ افلاطونی را با معتقدات مسیحی و عقل را با ایمان موافق سازد. ذکران وی 28 ماه اوت است . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( سنت اگوستن ) در لغت نامه دهخدا