دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شابسة
مشاهده (شابسة) در کمانک، معنی و ترجمه شابسة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شابسة) کلمه و عبارات مشابه شابسة چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ س َ ] (اِخ ) ازقرای مرو و در دو فرسنگی آن است . (معجم البلدان ).

معنی ( شابسة ) در لغت نامه دهخدا