دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شخاب
مشاهده (شخاب) در کمانک، معنی و ترجمه شخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شخاب) کلمه و عبارات مشابه شخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ِ ] (ع اِ) شیر تازه . (منتهی الارب ). شیر که دوشیده شده باشد. (از اقرب الموارد).
ج ِ شُخبَة. (منتهی الارب ). رجوع به شخبة شود.

معنی ( شخاب ) در لغت نامه دهخدا