دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شخولیده
مشاهده (شخولیده) در کمانک، معنی و ترجمه شخولیده در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شخولیده) کلمه و عبارات مشابه شخولیده چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ / ش ِ دَ /د ] (ن مف ) پژمرده شده . (برهان ). پژمرده شده و ناتوان گشته . سست و ناتوان . افسرده .
خشک شده . (ناظم الاطباء).
صفیرزده شده . (برهان ).

معنی ( شخولیده ) در لغت نامه دهخدا

(شُ د) (اِمف .) خراشیده

معنی ( شخولیده ) در لغت نامه معین