دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شدوان
مشاهده (شدوان) در کمانک، معنی و ترجمه شدوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شدوان) کلمه و عبارات مشابه شدوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ دَ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ). جایگاهی است و گویند دو کوه است در یمن و نیز گویند در تهامه و بنابر قولی یک کوه است . (از معجم البلدان ).

معنی ( شدوان ) در لغت نامه دهخدا