دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شذف
مشاهده (شذف) در کمانک، معنی و ترجمه شذف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شذف) کلمه و عبارات مشابه شذف چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ ذَ ] (اِخ ) از حصارهای یمن است در نزدیکی جند. (از معجم البلدان ).
2. [ ش َ ] (ع مص ) نرسیدن چیزی از کسی . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی ( شذف ) در لغت نامه دهخدا