دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شری مری
مشاهده (شری مری) در کمانک، معنی و ترجمه شری مری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شری مری) کلمه و عبارات مشابه شری مری چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ِ م ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان اهواز.محصول آنجا غلات و سکنه ٔ آن 175 تن و راه آن اتومبیل رو است . صنایع دستی زنان قالیچه بافی است . آثار نهر قدیم مشاهده می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( شری مری ) در لغت نامه دهخدا