دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شفوان
مشاهده (شفوان) در کمانک، معنی و ترجمه شفوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شفوان) کلمه و عبارات مشابه شفوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ ف َ ](ع اِ) به صیغه ٔ تثنیه، دو طرف و دو انتها و دو سر هر چیزی . (ناظم الاطباء). مثنای شفا. (منتهی الارب ).

معنی ( شفوان ) در لغت نامه دهخدا