دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شنوان
مشاهده (شنوان) در کمانک، معنی و ترجمه شنوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شنوان) کلمه و عبارات مشابه شنوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ / ش ِ ن َ ] (نف، ق ) صفت بیان حالت شنوائی است . در حال شنیدن . (یادداشت مؤلف ).

معنی ( شنوان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. ,
شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده‌ای به وجد آید. ,
ای قومها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید. ,
از آسمان داوری را شنوانیدی. پس جهان بترسید و ساکت گردید. ,
کیست که اعمال عظیم خداوند را بگوید و همهٔ تسبیحات او را بشنواند؟ ,
بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکّل دارم. طریقی را که برآن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمیافرازم. ,
محبوب‌: ای‌ کبوتر من‌ که‌ در شکافهای‌ صخره‌ و در ستر سنگهای‌ خارا هستی‌، چهره‌ خود را به‌ من‌ بنما و آوازت‌ را به‌ من‌ بشنوان‌ زیرا که‌ آواز تو لذیذ و چهره‌ات‌ خوشنما است‌. ,
محبوب‌: ای‌ (محبوبه‌) که‌ در باغات‌ می‌نشینی‌، رفیقان‌ آواز تو را می‌شنوند، مرا نیز بشنوان‌. ,
و خداوند جلال‌ آواز خود را خواهد شنوانید و فرود آوردن‌ بازوی‌ خود را با شدّت‌ غضب‌ و شعله‌ آتش‌ سوزنده‌ و طوفان‌ و سیل‌ و سنگهای‌ تگرگ‌ ظاهر خواهد ساخت‌. ,
نه‌ در آسمان‌ است‌ تا بگویی‌ کیست‌ که‌ به‌ آسمان‌ برای‌ ما صعود کرده‌، آن‌ را نزد ما بیاورد و آن‌ را به‌ ما بشنواند تا به‌ عمل‌ آوریم‌؛ ,
و نه‌ آن‌ طرف‌ دریا که‌ بگویی‌ کیست‌ که‌ برای‌ ما به‌ آنطرف‌ دریا عبور کرده‌، آن‌ را نزد ما بیاورد و به‌ ما بشنواند تا به‌ عمل‌ آوریم‌. ,
در روزی‌ که‌ در حضور یهُوَه‌ خدای‌ خود در حوریب‌ ایستاده‌ بودی‌ و خداوند به‌ من‌ گفت‌: «قوم‌ را نزد من‌ جمع‌ کن‌ تا کلمات‌ خود را به‌ ایشان‌ بشنوانم‌، تا بیاموزند که‌ در تمامی‌ روزهایی‌ که‌ برروی‌ زمین‌ زنده‌ باشند از من‌ بترسند، و پسران‌ خود را تعلیم‌ دهند.» ,
از آسمان‌ آواز خود را به‌ تو شنوانید تا تو را تأدیب‌ نماید، و برزمین‌ آتش‌ عظیم‌ خود را به‌ تو نشان‌ داد و کلام‌ او را از میان‌ آتش‌ شنیدی‌. ,
و چون ایشان به کنار شهر رسیدند، سموئیل به شاؤل گفت: «خادم را بگو که پیش ما برود.» (و او پیش رفت.) «و اما تو الا´ن بایست تا کلام خدا را به تو بشنوانم.» ,
زیرا خداوند صدای‌ ارابه‌ها و صدای‌ اسبان‌ و صدای‌ لشکر عظیمی‌ را در اردوی‌ اَرامیان‌ شنوانید و به‌ یکدیگر گفتند: «اینک‌ پادشاه‌ اسرائیل‌، پادشاهان‌ حِتّیان‌ و پادشاهان‌ مصریان‌ را به‌ ضد ما اجیر کرده‌ است‌ تا بر ما بیایند.» ,
همی همین شنوان و همی همین فرمای ,