دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شهوانی
مشاهده (شهوانی) در کمانک، معنی و ترجمه شهوانی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شهوانی) کلمه و عبارات مشابه شهوانی چیست
لغت نامه ها
1. ( ~ . ) (ص نسب .) 1 - آن چه که از روی شهوت باشد. 2 - آرزومند

معنی ( شهوانی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
اصل صورت نفس شهوانی تست ,