دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی صلافح
مشاهده (صلافح) در کمانک، معنی و ترجمه صلافح در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (صلافح) کلمه و عبارات مشابه صلافح چیست
لغت نامه ها
1. [ص َ ف ِ ] (ع اِ) دراهم، واحد ندارد. (منتهی الارب ).

معنی ( صلافح ) در لغت نامه دهخدا