دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی صیرم
مشاهده (صیرم) در کمانک، معنی و ترجمه صیرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (صیرم) کلمه و عبارات مشابه صیرم چیست
لغت نامه ها
1. [ ص َ رَ ] (ع ص ) مرد محکم رأی و زیرک . (منتهی الارب ).
(اِ) اسم است در شبانروزی یک بار خوردن را. (منتهی الارب ). خوردن یک بار در شبانروزی . (مهذب الاسماء).

2. [ ] (اِخ ) از بلاد ختن است . (نزهت القلوب ج 3 ص 258).

معنی ( صیرم ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
هرچند انصاف‌ با من‌ است‌ دروغگو شمرده‌ شده‌ام‌، و هرچند بی‌تقصیرم‌، جراحت‌ من‌ علاج‌ناپذیر است‌. ,