دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ضق
مشاهده (ضق) در کمانک، معنی و ترجمه ضق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ضق) کلمه و عبارات مشابه ضق چیست
لغت نامه ها
1. [ ض َق ق ] (ع اِ) حکایت کردن آواز سنگ را که بر سنگ افتد. (منتهی الارب ).

معنی ( ضق ) در لغت نامه دهخدا