دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ضیرم
مشاهده (ضیرم) در کمانک، معنی و ترجمه ضیرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ضیرم) کلمه و عبارات مشابه ضیرم چیست
لغت نامه ها
[ ض َ رَ ] (ع ص ) سوخته . (منتهی الارب ).

معنی ( ضیرم ) در لغت نامه دهخدا