دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عابسی
مشاهده (عابسی) در کمانک، معنی و ترجمه عابسی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عابسی) کلمه و عبارات مشابه عابسی چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (ص نسبی ) نسبت است به بنی عابس از بکربن وائل . (از الانساب سمعانی ). مؤلف لباب الانساب نویسد: صحیح این نسبت عایشی است نه عابسی .

معنی ( عابسی ) در لغت نامه دهخدا