دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عباس آباد چهاردانگه
مشاهده (عباس آباد چهاردانگه) در کمانک، معنی و ترجمه عباس آباد چهاردانگه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عباس آباد چهاردانگه) کلمه و عبارات مشابه عباس آباد چهاردانگه چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َب ْ با د چ َ گ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش ری شهرستان تهران . واقع در 9500گزی باختر ری و 4000گزی جنوب راه تهران به رباطکریم . جلگه ای و آب و هوای آن معتدل است . 50 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

معنی ( عباس آباد چهاردانگه ) در لغت نامه دهخدا