دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عثرات
مشاهده (عثرات) در کمانک، معنی و ترجمه عثرات در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عثرات) کلمه و عبارات مشابه عثرات چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ث َ ] (ع اِ) ج ِ عثرة. لغزش . (از غیاث اللغات ).
خطا و سهو. (ناظم الاطباء) : تا در حضرت پادشاه عثرات ایشان را شفیع شد. (جهانگشای جوینی ). سلطان عفو و اغضا کرد و از عثرات او تجاوز و اغماض واجب داشت . (جهانگشای جوینی ). رجوع به عثرت و عثرة شود.

معنی ( عثرات ) در لغت نامه دهخدا

(عَ ثَ) [ ع . ] (اِمص .) ج . عثرت

معنی ( عثرات ) در لغت نامه معین