دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عثران
مشاهده (عثران) در کمانک، معنی و ترجمه عثران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عثران) کلمه و عبارات مشابه عثران چیست
لغت نامه ها
[ ع ِ ] (اِخ ) نام موضعی است . (معجم البلدان ).

معنی ( عثران ) در لغت نامه دهخدا