دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عثیان
مشاهده (عثیان) در کمانک، معنی و ترجمه عثیان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عثیان) کلمه و عبارات مشابه عثیان چیست
لغت نامه ها
1. [ ع ِث ْ ] (ع اِ) کفتار نر. (منتهی الارب ).
2. [ ع َ ث َ ] (ع مص ) فساد کردن . (اقرب الموارد).
مبالغت در فساد و یا کبر یا کفر. (اقرب الموارد).

معنی ( عثیان ) در لغت نامه دهخدا