دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عشوه گری
مشاهده (عشوه گری) در کمانک، معنی و ترجمه عشوه گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عشوه گری) کلمه و عبارات مشابه عشوه گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ع ِش ْ وَ / وِ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل و حالت عشوه گر. عشوه سازی . عشوه کاری . (فرهنگ فارسی معین ). دلفریبی و شوخ چشمی . (ناظم الاطباء) :
یک زبان داری و صد عشوه گری
من و صدجان ز پی عشوه خری .
خاقانی .
- عشوه گری کردن ؛ عشوه سازی کردن :
عشوه گری میکند لعل تو و طرفه آنک
عقل چو خاقانئی عشوه خری میکند.
خاقانی .

معنی ( عشوه گری ) در لغت نامه دهخدا