دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عصران
مشاهده (عصران) در کمانک، معنی و ترجمه عصران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عصران) کلمه و عبارات مشابه عصران چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ] (ع اِ) مثنای عصر (در حالت رفعی ). رجوع به عصر شود.
شب و روز. (منتهی الارب ). لیل و نهار. (اقرب الموارد).
بامداد و شبانگاه . (منتهی الارب ).غداة و عَشی ّ. (اقرب الموارد).
نماز ظهر و عصر. (ناظم الاطباء). نماز فجر و نماز عصر، که از آن جمله است «حافظ علی العصرین ». (از اقرب الموارد).
طعام چاشت و طعام شام . (آنندراج ).

معنی ( عصران ) در لغت نامه دهخدا