دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی آباد علی
مشاهده (علی آباد علی) در کمانک، معنی و ترجمه علی آباد علی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی آباد علی) کلمه و عبارات مشابه علی آباد علی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ د ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم واقع در 25 هزارگزی جنوب باختری فهرج، و 5 هزارگزی راه فرعی بم به برج اکرم . ناحیه ای است جلگه و گرمسیر و مالاریائی . دارای 312 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و حنا و خرما است . اهالی به زراعت اشتغال دارند.راه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی ( علی آباد علی ) در لغت نامه دهخدا