دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی عجلی
مشاهده (علی عجلی) در کمانک، معنی و ترجمه علی عجلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی عجلی) کلمه و عبارات مشابه علی عجلی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ ع ِ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن علی بن هبةاﷲبن جعفر عجلی جرباذقانی بغدادی . مشهور به ابن ماکولا و ملقب به سعدالملک و مکنی به ابونصر. رجوع به ابن ماکولا (ابونصر علی ...) و به علی (ابن هبةاﷲبن ...) شود.

معنی ( علی عجلی ) در لغت نامه دهخدا