دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی عزی
مشاهده (علی عزی) در کمانک، معنی و ترجمه علی عزی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی عزی) کلمه و عبارات مشابه علی عزی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن علی عزی مالکی . او راست : قرةالعیون علی الجوهر المکنون فی البلاغة، که در سال 981 هَ . ق . از تألیف آن فراغت یافت . (از معجم المؤلفین از ایضاح المکنون بغدادی ج 2 ص 225 و هدیة العارفین ج 1 ص 748).
2. [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن علی عزی مخلاتی . رجوع به علی مخلاتی شود.

معنی ( علی عزی ) در لغت نامه دهخدا