دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی علی آبادی
مشاهده (علی علی آبادی) در کمانک، معنی و ترجمه علی علی آبادی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی علی آبادی) کلمه و عبارات مشابه علی علی آبادی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ ع َ ] (اِخ ) ابن محمد علیابادی . ملقب به بدرالدین . لغوی بود و در سال 952 هَ . ق . در قید حیات بوده است . او راست : الفصاح علی ترتیب الصحاح، در لغت . (از معجم المؤلفین از ایضاح المکنون ج 2 ص 190 و هدیة العارفین ج 2 ص 745).

معنی ( علی علی آبادی ) در لغت نامه دهخدا