دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عوابس
مشاهده (عوابس) در کمانک، معنی و ترجمه عوابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عوابس) کلمه و عبارات مشابه عوابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ب ِ ] (ع ص، اِ) ج ِ عابس . (ناظم الاطباء). رجوع به عابس شود.

معنی ( عوابس ) در لغت نامه دهخدا