دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عوکلیة
مشاهده (عوکلیة) در کمانک، معنی و ترجمه عوکلیة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عوکلیة) کلمه و عبارات مشابه عوکلیة چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ک َ لی ی َ ] (ع ص نسبی ) مرقة عوکلیة؛ منسوب است به عوکل که بمعنی نوعی از نان خورش است . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد). رجوع به عوکل شود.

معنی ( عوکلیة ) در لغت نامه دهخدا