دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عین خوش
مشاهده (عین خوش) در کمانک، معنی و ترجمه عین خوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عین خوش) کلمه و عبارات مشابه عین خوش چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ خُش ْ ] (اِخ ) دهی از بخش موسیان شهرستان دشت میشان با 200 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و کنجد و لبنیات است . ساکنان این ده از طایفه ٔعرب سرخه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( عین خوش ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
در عین خوشی بود فراوان ,