دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی غشانی
مشاهده (غشانی) در کمانک، معنی و ترجمه غشانی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (غشانی) کلمه و عبارات مشابه غشانی چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِخ ) یا غشمانی، لقب رجالی احمدبن رزق است . رجوع به احمدبن رزق و ریحانة الادب شود.

معنی ( غشانی ) در لغت نامه دهخدا