دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی غلوب
مشاهده (غلوب) در کمانک، معنی و ترجمه غلوب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (غلوب) کلمه و عبارات مشابه غلوب چیست
لغت نامه ها
1. [ غ َ ] (ع ص ) غالب . (لطائف اللغات ). این لغت در فرهنگهای تازی نیامده است و مولانا نیز آن را در بیت زیر استعمال کرده است :
اینچنین پیچید مطلوب وطلوب
اندرین لعبند مغلوب و غلوب .
مولوی (مثنوی ).

معنی ( غلوب ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
در قسمت‌های قبل شنیدیم در جدالی که بین امیرشفق و قلبش درمی‌گیره امیرشفق مغلوب می‌شه و به ملاقات ماه‌بانو می‌ره
dær qesmæthɑye qæbl ʃenidim dær dʒedɑli ke beyne ʔæmirʃæfæq væ qælbeʃ dærmigire ʔæmirʃæfæq mæqlub miʃe væ be molɑqɑte mɑhbɑnu mire
استفاده در متن
« مدیانیان‌ را ذلیل‌ ساخته‌، مغلوب‌ سازید. ,
و زمین‌ به‌ حضور خداوند مغلوب‌ شود، پس‌ بعد از آن‌ برگردیده‌، به‌ حضور خداوند و به‌ حضور اسرائیل‌ بی‌گناه‌ خواهید شد، و این‌ زمین‌ از جانب‌ خداوند ملک‌ شما خواهد بود. ,
و موسی‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: « اگر جمیع‌ بنی‌جاد و بنی‌رؤبین‌ مهیای‌ جنگ‌ شده‌، همراه‌ شما به‌ حضور خداوند از اردن‌ عبور کنند، و زمین‌ پیش‌ روی‌ شما مغلوب‌ شود، آنگاه‌ زمین‌ جلعاد را برای‌ ملکیت‌ به‌ ایشان‌ بدهید. ,
آنگاه‌ خداوند به‌ من‌ گفت‌: «به‌ ایشان‌ بگو که‌ نروند و جنگ‌ منمایند زیرا که‌ من‌ در میان‌ شما نیستم‌، مبادا از حضور دشمنان‌ خود مغلوب‌ شوید.» ,
و چون‌ به‌ اینجا رسیدید، سیحون‌، ملک‌ حشبون‌، و عوج‌، ملک‌ باشان‌، به‌ مقابلهٔ شما برای‌ جنگ‌ بیرون‌ آمدند و آنها را مغلوب‌ ساختیم‌. ,
به‌ آنطرف‌ اُرْدُنّ در درّه‌ مقابل‌ بیت‌فغور در زمین‌ سیحون‌، ملک‌ اموریان‌ که‌ در حشبون‌ ساکن‌ بود، و موسی‌ و بنی‌اسرائیل‌ چون‌ از مصر بیرون‌ آمده‌ بودند او را مغلوب‌ ساختند، ,
و چون‌ یهُوَه‌ خدایت‌، ایشان‌ را به‌ دست‌ تو تسلیم‌ نماید، و تو ایشان‌ را مغلوب‌ سازی‌، آنگاه‌ ایشان‌ را بالکلّ هلاک‌ کن‌، و با ایشان‌ عهد مبند و بر ایشان‌ ترحم‌ منما. ,
به آنها که کافر شدند بگو: «(از پیروزی موقت خود در جنگ اُحُد، شاد نباشید!) بزودی مغلوب خواهید شد؛ (و سپس در رستاخیز) به سوی جهنم، محشور خواهید شد. و چه بد جایگاهی است! ,
و در آنجا (همگی) مغلوب شدند؛ و خوار و کوچک گشتند. ,
(سرانجام فرعونیان مغلوب شدند،) و ما آنها را از باغها و چشمه‌ها بیرون راندیم، ,
رومیان مغلوب شدند! ,
(و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد؛ امّا آنان پس از (این) مغلوبیّت بزودی غلبه خواهند کرد... ,
آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم! ,
و با آنها قرعه افکند، (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد! ,
مغلوب شد زکثرت اعدا سپاه دین ,
لاجرم رفت خاسر و مغلوب ,