دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فخامة
مشاهده (فخامة) در کمانک، معنی و ترجمه فخامة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فخامة) کلمه و عبارات مشابه فخامة چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ م َ ] (ع مص ) سطبر گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
پر شدن . (منتهی الارب ).
بزرگ شدن قدر و بالا رفتن مرتبه ٔ کسی در چشم مردم . (اقرب الموارد).

معنی ( فخامة ) در لغت نامه دهخدا