دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فدیت
مشاهده (فدیت) در کمانک، معنی و ترجمه فدیت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فدیت) کلمه و عبارات مشابه فدیت چیست
لغت نامه ها
1. [ ف ِدْ ی َ ] (ع اِ) از ماده ٔ فدیه یا فداء است، و آن بمعنی عوضی است که بوسیله ٔ آن آدمی از مکروهی که بسوی او رسیده، رهایی می یابد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). بدل . (ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل بن علی ). سربها. (یادداشت بخط مؤلف ). آنچه در عوض مفدی از مال عطا شود. (اقرب الموارد) : تضرع ها کرد و ملتزم جزیت و فدیت شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 293). ج، فِدی ̍، فِدَیات . (اقرب الموارد). رجوع به فدیة شود.

معنی ( فدیت ) در لغت نامه دهخدا

(فِ یَ) [ ع . فدیة ] نک فداء

معنی ( فدیت ) در لغت نامه معین