دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فطیلیون
مشاهده (فطیلیون) در کمانک، معنی و ترجمه فطیلیون در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فطیلیون) کلمه و عبارات مشابه فطیلیون چیست
لغت نامه ها
[ ] (معرب، اِ) فاوانیا. (از فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( فطیلیون ) در لغت نامه دهخدا