دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فلاطن
مشاهده (فلاطن) در کمانک، معنی و ترجمه فلاطن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فلاطن) کلمه و عبارات مشابه فلاطن چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ طُ ] (اِخ ) افلاطون :
نقش فرسوده ٔ فلاطن را
بر درِ احسن الملل منهید.
خاقانی .

معنی ( فلاطن ) در لغت نامه دهخدا