دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قابله
مشاهده (قابله) در کمانک، معنی و ترجمه قابله در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قابله) کلمه و عبارات مشابه قابله چیست
لغت نامه ها
1. (ب لَ یا لِ) [ ع . قابلة ] (اِفا.) 1 - پذیرنده . 2 - زن شایسته . 3 - ماما

معنی ( قابله ) در لغت نامه معین

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
خاتون قابلهٔ محلی قدیمی‌ای که در زمان جنگ به دلیل رفت‌وآمدش به بیمارستان مادر دلینا رو بخاطر می‌آره برای دلینا از آخرین ملاقات خودش با شکوه می‌گه از روزی که اونو سوار بر آمبولانس در حوالی یکی از روستاهای اطراف سردشت می‌بینه
xɑtun qɑbleye mæhælliye qædimiyi ke dær zæmɑne dʒæng be dælile ræftɑmædeʃ be bimɑrestɑn mɑdære delinɑ ro bexɑter miyɑre bærɑye delinɑ ʔæz ʔɑxerin molɑqɑte xodeʃ bɑ ʃukuh mige ʔæz ruzi ke ʔuno sævær bær ʔɑmbulɑns dær hævæliye yeki ʔæz rustɑhɑye ʔætrɑfe særdæʃt mibine
استفاده در متن
و چون‌ زاییدنش‌ دشوار بود، قابله‌ وی‌ را گفت‌: «مترس‌ زیرا که‌ این‌ نیز برایت‌ پسر است‌.» ,
و چون‌ می‌زایید، یکی‌ دست‌ خود را بیرون‌ آورد که‌ در حال‌ قابله‌ ریسمانی‌ قرمز گرفته‌، بر دستش‌ بست‌ و گفت‌: «این‌ اول‌ بیرون‌ آمد.» ,
و دست‌ خود را بازکشید. و اینک‌ برادرش‌ بیرون‌ آمد و قابله‌ گفت‌: «چگونه‌ شکافتی‌؟ این‌ شکاف‌ بر تو باد.» پس‌ او را فارص‌ نام‌ نهاد. ,
و پادشاه‌ مصر به‌ قابله‌های‌ عبرانی‌ که‌ یکی‌ را شِفرَه‌ و دیگری‌ را فُوعَه‌ نام‌ بود، امر کرده‌، ,
گفت‌: «چون‌ قابله‌گری‌ برای‌ زنان‌ عبرانی‌ بکنید، و بر سنگها نگاه‌ کنید. اگر پسر باشد او را بکُشید، و اگر دختر بود زنده‌ بماند.» ,
لکن‌ قابله‌ها از خدا ترسیدند، و آنچه‌ پادشاه‌ مصر بدیشان‌ فرموده‌ بود نکردند، بلکه‌ پسران‌ را زنده‌ گذاردند. ,
پس‌ پادشاه‌ مصر قابله‌ها را طلبیده‌، بدیشان‌ گفت‌: «چرا این‌ کار را کردید، و پسران‌ را زنده‌ گذاردید؟» ,
قابله‌ها به‌ فرعون‌ گفتند: «از این‌ سبب‌ که‌ زنان‌ عبرانی‌ چون‌ زنان‌ مصری‌ نیستند، بلکه‌ زورآورند، و قبل‌ از رسیدن‌ قابله‌ می‌زایند.» ,
و خدا با قابله‌ها احسان‌ نمود، و قوم‌ کثیر شدند، و بسیار توانا گردیدند. ,
و واقع‌ شد چونکه‌ قابله‌ها از خدا ترسیدند، خانه‌ها برای‌ ایشان‌ بساخت‌. ,
اما آن‌ کسانی‌ که‌ با وی‌ رفته‌ بودند، گفتند: « نمی‌توانیم‌ با این‌ قوم‌ مقابله‌ نماییم‌ زیرا که‌ ایشان‌ از ما قوی‌ترند.» ,
ادوم‌ وی‌ را گفت‌: « از من‌ نخواهی‌ گذشت‌ والاّ به‌ مقابلهٔ تو با شمشیر بیرون‌ خواهم‌آمد.» ,
ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! (اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.) و تمام حرامها، (قابلِ) قصاص است. و (به طور کلّی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید (و زیاده روی ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیزکاران است! ,
و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد، و) سپاهیان را با خود بیرون برد، به آنها گفت: «خداوند، شما را به وسیله یک نهر آب، آزمایش می‌کند؛ آنها (که به هنگام تشنگی،) از آن بنوشند، از من نیستند؛ و آنها که جز یک پیمانه با دست خود، بیشتر از آن نخورند، از من هستند» جز عده کمی، همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگامی که او، و افرادی که با او ایمان آورده بودند، (و از بوته آزمایش، سالم به‌در آمدند،) از آن نهر گذشتند، (از کمی نفرات خود، ناراحت شدند؛ و عده‌ای) گفتند: «امروز، ما توانایی مقابله با (*جالوت*) و سپاهیان او را نداریم.» اما آنها که می‌دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز رستاخیز، ایمان داشتند) گفتند: «چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند!» و خداوند، با صابران و استقامت‌کنندگان) است. ,
هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان‌]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد! ,
بسوی آنان بازگرد (و اعلام کن) با لشکریانی به سراغ آنان می‌آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند؛ و آنان را از آن (سرزمین آباد) با ذلّت و خواری بیرون می‌رانیم!» ,