دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قط خوردن
مشاهده (قط خوردن) در کمانک، معنی و ترجمه قط خوردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قط خوردن) کلمه و عبارات مشابه قط خوردن چیست
لغت نامه ها
1. [ ق َ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) بریده شدن هرچه باشد، یا بر پهنا بریده شدن . (آنندراج ).
- قط خوردن قلم ؛ اصلاح سرقلمهای نی به وسیله ٔ چاقوی قلمتراش .

معنی ( قط خوردن ) در لغت نامه دهخدا