دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لابس
مشاهده (لابس) در کمانک، معنی و ترجمه لابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لابس) کلمه و عبارات مشابه لابس چیست
لغت نامه ها
[ ب ِ ] (ع ص ) جامه پوشیده . پوشیده .

معنی ( لابس ) در لغت نامه دهخدا

(ب) [ ع . ] (اِفا.) پوشنده (جامه )، جامه پوشیده

معنی ( لابس ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
عنکبوتی بر سطرلابست نیز ,
اگر این شعر که گفتم چو گلابست بطبع ,
گلابست گویی هوا را سرشک ,
به کردار جام گلابست شاه ,