دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لازوردی
مشاهده (لازوردی) در کمانک، معنی و ترجمه لازوردی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لازوردی) کلمه و عبارات مشابه لازوردی چیست
لغت نامه ها
1. [ زْ / زَ وَ ] (ص نسبی ) منسوب به لازورد. لاجوردی . برنگ لاجورد. رنگی بین آسمانجونی ازرق و نیلی . صاحب الجماهر گوید : قال نصر، ان للاکهب مراتب تتفاضل بالشبع من اللون فاوّله الاَّسمانجونی الازرق، ثم اللازوردی، ثم النیلی، ثم الکحلی و هو اشبعها...

معنی ( لازوردی ) در لغت نامه دهخدا