دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لاعة
مشاهده (لاعة) در کمانک، معنی و ترجمه لاعة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لاعة) کلمه و عبارات مشابه لاعة چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ] (اِخ ) عَدَن ُ لاعة، دهی است به یمن غیر عدن ابین . شهری است در کوه صَبر و عَدَن دهی است که به وی منسوب کنند. (منتهی الارب ). شهری است در جبل صبر از نواحی یمن بر کنار آن دیهی با لطافت است عدن لاعة نام . ولاعة موضعی است از یمن که دعوت مصریین از آنجا آغاز شد و محمدبن الفضل الداعی از آنجاست و از دُعاة مصری ابوعبداﷲ شیعی صاحب دعوت سرزمین مغرب بدانجا درآمده است . (معجم البلدان ).
2. [ ع َ ] (ع ص، اِ) ج ِ لاع . (منتهی الارب ).
3. [ ع َ ] (ع ص ) تأنیث لاع . زن عشقباز.
زن که قادر نکند مرد را بر خود.
زن تیزخاطر و چالاک .
اَتان لاعةالفؤاد الی جحشها؛ خر ماده ٔ عاشق زار بر بچه ٔ خود. (منتهی الارب ).

معنی ( لاعة ) در لغت نامه دهخدا