دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لالکان
مشاهده (لالکان) در کمانک، معنی و ترجمه لالکان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لالکان) کلمه و عبارات مشابه لالکان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) نام دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع در 24 هزارگزی ساوه . دارای 341 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
از دیه های قم . (تاریخ قم ص 141). از رستاق قاسان رستاق خوی به قم . (تاریخ قم ص 118).

معنی ( لالکان ) در لغت نامه دهخدا