دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لاوری
مشاهده (لاوری) در کمانک، معنی و ترجمه لاوری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لاوری) کلمه و عبارات مشابه لاوری چیست
لغت نامه ها
1. [ وَ ] (اِخ ) نام طایفه ای از طوایف فارسی . اینان مردمان وحشی وکوه نشینند. مسکن آنها در کوهستان شرقی ناحیه ٔ جهانگیریه ٔ لارستان و معیشت آنها از شکار کوه و بزداری است و بزهای آن طایفه مانند بزهای فرامرزی و کرزاد در سال سه بار کهره (بره ) بیاورد. (فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی ( لاوری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
محبّت در همین با ما کامل شده است تا در روز جزا ما را دلاوری باشد، زیرا چنانکه او هست، ما نیز در این جهان همچنین هستیم. ,
منشور دلاوری ربوده ,
وین از مبارزی بود و ازدلاوری ,