دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لسبرم
مشاهده (لسبرم) در کمانک، معنی و ترجمه لسبرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لسبرم) کلمه و عبارات مشابه لسبرم چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ ب َ رَ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان نرم آب بخش دودانگه ٔ شهرستان ساری، واقع در یازده هزارگزی شمال سعیدآباد. دارای 30 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی ( لسبرم ) در لغت نامه دهخدا